PIERWSZY GŁOS DZIENNIKARSTWA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO W POLSCE
Subiektywny Blog Fizjopedii
Start Start Fizjopedia Fizjopedia Klub Klub Blog Blog Biblioteczka Biblioteczka Nauka Nauka Who is who Who is who Multimedia Multimedia Na wesoło Na wesoło Pasaż Pasaż O Portalu O Portalu P R Z Y Ł Ą C Z S I Ę D O K L U B U F I Z J O P E D I I REKLAMA GOŚĆ PORTALU FIZJOPEDIA.PL  Piotr Szczotka
Niusy, wieści, doniesienia i komentarze
  Nareszcie.   5   listopada,   czyli   za   48   dni odbędą     się     pierwsze,     historyczne wybory    do    samorządu    fizjoterapeu- tów.    Czas    nagli,    bo    do    tego    czasu musimy   się   wszyscy   policzyć,   zapisać się,    by    mieć    prawo    do    głosowania i     zgłosić     ewentualne     kandydatury do samorządu. A czasu jest niewiele.   Trudno     więc     się     dziwić,     że     Polskie     Towarzystwo Fizjoterapii   i   Stowarzyszenie   Fizjoterapia   Polska   prowa- dzą    intensywne    akcje    propagandowo-informacyjne, mające    na    celu    uświadomienie    polskim    fizjotera- peutom,    jakie    są    skutki    wejścia    w    życie    ustawy o     zawodzie     fizjoterapeuty.     Dla     tych     wszystkich, którzy    nie    za    bardzo    łapią    nawet    prosty    prawniczy język    ustaw    takie    spotkania    są    bezcenne.    Byłem na     kilku     z     nich     i     z     satysfakcją     stwierdzam, że poziom merytoryczny jest naprawdę wysoki.   Co      najbardziej      w      tym      wszystkim      niezwykłe, na   organizowane   w   całym   kraju   spotkania   przychodzi średnio     po     20-30     osób.     Żeby     nakłonić     polskich fizjoterapeutów,   by   zechcieli   łaskawie   przyjść,   usiąść tyłkami   i   posłuchać   tego,   co   dla   nich   ważne;   każde takie     zebranie     okrasza     się     rożnymi     wykładami monograficznymi.     Organizatorzy     muszą     pajacować z     wymyślaniem     atrakcyjnych     punktów     spotkań, a    prelegenci    -    często    wybitni    wykładowcy    -    muszą występować   w   charakterze   upokarzającego   supportu przed   merytoryczną   pogadanką   o   ustawie.   Wszystko po to, by gawiedź zaszczyciła audytorium.   Żeby    było    jeszcze    bardziej    niewiarygodnie,    nawet w    ramach    organizowanej    przez    SFP    internetowej ankiety     pt.     Ogólnopolskie     Badanie     Demograficzne Fizjoterapeutów    przewidziano    konkurs    z    mnóstwem nagród   dla   tych   wszystkich,   którzy   wysilą   swoje   szare komórki     i     zechcą     łaskawie     wypełnić     internetowy formularz.    PTF        z    kolei    zorganizowało    interesujący konkurs      na      filmik,      zachęcający      do      udziału w wyborach.  
19 WRZEŚNIA 2016 Spisani na straty Strona ma charakter informacyjny i popularyzujący wiedzę z zakresu fizjoterapii. Redakcja Portalu nie bierze odpowiedzialności za skutki praktycznego wykorzystania treści zawartych na stronie. Portal Fizjopedia.pl nie bierze odpowiedzialności za treść reklam, umieszczonych na stronach portalu oraz za treści publikowane przez Czytelników na forach dyskusyjnych.   Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały umieszczone na stronach portalu są własnością intelektualną Fizjopedia.pl.  Kopiowanie i wydruk bez podania źródła traktowane będą jako działania na szkodę portalu Fizjopedia.pl i ścigane wszelkimi, przewidzianymi prawem, środkami.     (c) Fizjopedia.pl, 2008-2016    FIZJOPEDIA.PL NIEZALEŻNY SERWIS INFORMACYJNY POŚWIĘCONY FIZJOTERAPII FIZJOPEDIA.PL NIEZALEŻNY SERWIS INFORMACYJNY POŚWIĘCONY FIZJOTERAPII
TV Fizjopedia
Felietony